top of page

Op de bouwplaats van kathedralen, kastelen, kerken, paleizen en andere stenen gebouwen werd er al gewerkt in "lodges": de werkplaats van de steen-houwer, die van bouwwerk naar bouw-werk trok.

 

Deze "lodges" gelden als voorbeeld voor de moderne loge: de werkplaats waar de Vrijmetselaar, de spirituele bouwvakker tegenwoordig zijn "werk" doet. In de loge wordt getracht, door gebruik te maken van inwijdingen, bij alle aanwezigen een bewustwordingsproces op gang te brengen of aan te moedigen.

De mens wordt gezien als een ruwe steen. Door aan zichzelf te werken (zijn ruwe steen te bewerken) zal hij zich kunnen vormen tot een zuivere kubieke steen, een goede bijdrage aan het bouwen van een betere mensheid.

Vrijmetselarij stimuleert mensen bewust denkend in het leven te staan. Dat doel is niet uniek, maar de manier waarop dat doel wordt nagestreefd is dat wel; er wordt gebruik gemaakt van symbolen en rituelen.

vrijmetselarij_edited.jpg

De Vrijmetselarij geeft plaats aan mensen die op hun eigen manier zoeken beter mens te worden. Zij bevordert wat verbindt en neemt weg wat scheidt. Dat doet ze op haar geheel eigen, niet dogmatische wijze.

Al eeuwen stelt de mens zich essentiële vragen en probeert hij zichzelf en de wereld om hem heen te verbeteren. De Vrijmetselarij wil vrije mannen (en uiteraard ook vrouwen) van goede naam, daarbij helpen. Ze geeft niet het antwoord, maar zorgt voor het kunnen vinden van je eigen antwoorden.

En dat in gezamenlijkheid. Samen met verschillende mensen, mensen die je anders niet zou hebben ontmoet. Maar van en met wie je veel kan leren.

bottom of page