top of page

De historische leden en de geschiedenis van de Loge worden steeds in ere gehouden, maar een vereniging wordt alleen 230 jaar oud als ze met haar tijd meegaat.

Zowel de Loge als de Ritualen gaan met hun tijd mee. En daarom is het goed elk jaar een aantal nieuwe leden te mogen verwelkomen.

DGB is een populaire Loge en we verheugen ons in een gestage groei. Maar omdat we niet te snel willen groeien hebben we een numerus fixus ingesteld, wat inhoudt dat we per jaar niet meer dan 4 nieuwe leden aannemen.

Iedereen is welkom (vermits volwassen en van 'goede' naam). We hebben een uitgebreide aannemingsprocedure, geduren-de welke u met diverse Broeders een onderhoud hebt.

U moet weten waar u lid van wordt en wij willen weten of dat voor u en voor ons de juiste keuze is. We gaan immers een langdurige relatie aan.

deurklopper_edited_edited.jpg

De periode tussen aanmelding en daad-werkelijke opname is doorgaans 9 maanden. Lid worden wordt zo dus geen bevlieging.

Veel informatie valt te verkrijgen op onze Avonden voor Belangstellenden en op onze Open Comparities; de volgende is op:

zie www.vrijmetselarij-arnhem.org.

Of neem contact op met onze Commissie Voorlichting via onze secretaris,

secretaris.loge023@vrijmetselarij.nl

bottom of page