top of page

Op 17 februari 1786 werd door een twaalftal Broeders de loge De Geldersche Broederschap in Arnhem opgericht.

 

Misschien dat deze Broeders zelfstandig tot stichting van onze loge hebben besloten of dat zij een restant vormden van een zogenaamde Militaire Ambulante Loge.

Deze militaire loges, destijds grotendeels gevormd door buitenlandse officieren, behoorden tot een legerkorps, dat als garnizoen of als regiment in een stad lag. Zo waren er in die periode onder meer militaire loges in Venlo, Zwolle, Maastricht, Breda en Amsterdam.

Het was burgers toegestaan lid te worden van zo'n militaire loge. Als het regiment werd opgeheven of verplaatst bleven de burgerleden achter.

oud-leden DGB.jpg

Onze loge telt momenteel ongeveer 70 leden afkomstig uit alle lagen van de samenleving met een verscheidenheid aan beroepen en religieuze opvattingen.

Een van de kernkwaliteiten van de Vrijmetselarij is dat ze mensen verenigt die anders in staat van verwijdering zouden zijn gebleven.

bottom of page