top of page

In de Vrijmetselarij worden dingen doorgegeven die niet zo maar in woorden te vatten zijn. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van symbolen die in rituelen ten tonele worden gebracht.

Ze worden niet uitgelegd of geduid; een ieder kan er zijn eigen betekenis aan geven. Symbolen zullen door de tijd, naarmate de ervaring in en met het leven groeit, danook een steeds verdere verdieping krijgen.

In de praktijk betekent het dat vrijmetselaren proberen zichzelf als mens te verbeteren. Iedere Vrijmetselaar is op zoek naar zíjn waarheid met respect voor en met verbondenheid met de ander.

Vrijmetselarij is een veilige plek om te groeien, om te leren. Hoewel het zelf geen religie is, heeft Vrijmetselarij plaats voor elke religieuze opvatting.

 

licht symboliek.jpg
bottom of page